Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Udvikling og afprøvning af metode til koordineret familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol

Udbud: Udvikling og afprøvning af metode til koordineret familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol

Som led i den nationale handlingsplan fra 2016 om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol har regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat 73,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Derfor skal der iværksættes et projekt, som skal støtte for udviklingen og afprøvningen af en metode til en koordineret familiebehandlingsindsats målrettet etnisk minoritetsunge samt deres familier.

Metoden skal medvirke til at skabe trygge rammer for unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter/vold og negativ social kontrol, samt for deres familier. Metoden skal arbejde målrettet på at bygge bro mellem parterne og skabe et rum, hvor der arbejdes med familiens værdier og forventninger og med de unges ønsker og livsvalg. Da der er tale om et udviklingsprojekt, vil der blive lagt vægt på en systematisk og konsistent informationsindsamling, der skal danne grundlag for opfølgning samt løbende evaluering og justering af metoden. Endelig skal der udarbejdes en udførlig beskrivelse af metoden samt en metodemanual til fagfolk.

I denne pulje er der afsat i alt 3,9 mio. kr. eks. moms i perioden 2019-2020. Udgifter forbundet med opgaveløsningen må ikke overstige 1,9 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020. Beløbet gælder løn og drift i hele projektperioden.

Projektet evalueres som en del af evalueringen af den samlede handlingsplan.

Der tages forbehold for genudmelding af puljen, hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke modtager tilstrækkeligt med ansøgninger eller ansøger ikke er tilstrækkeligt kvalificeret.

Ansøgerkreds

Metoden skal udvikles af et leverandørkonsortium, der som minimum består af en konsulentvirksomhed, og forskere, der kan udføre aktionsbaseret forskning. Derudover skal konsortiet have en samarbejdsaftale med minimum en kommune, der kan rekruttere borgere og ønsker at indgå i udviklingen og afprøvningen af metoden. Konsortiet kan endvidere samarbejde med en institution/opholdssted, organisation el. lign, der beskæftiger sig med indsatser, rådgivning eller konfliktmægling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som f.eks. sikre bosteder, psykologer, politiet mv.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 24. maj 2019.

Anmodning om yderligere oplysninger senest 19. april 2019

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til [email protected]

Spørgsmål modtaget efter 19. april vil ikke blive besvaret

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail [email protected]

Find udbuddet på udbudsportalen her (nyt vindue).

Læs spørgsmål og svar stillet til udbuddet (pdf)(nyt vindue)

Sidst opdateret 16.09.2020
Navigation