Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud på udvikling og facilitering af integrationsmentoruddannelse

Udbud på udvikling og facilitering af integrationsmentoruddannelse

Integrationsmentoruddannelsen skal klæde frivillige på til at hjælpe nyankomne flygtninge i arbejde.

Som led i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations integrationsmentorindsats, der er en del af Virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”, er der afsat 490.000 kr. til udvikling og facilitering af en integrationsmentoruddannelse, der forventes afholdt for frivillige i foråret 2017.

Formålet med integrationsmentoruddannelsen er at klæde frivillige mentorer på til at kunne hjælpe nyankomne flygtninge tættere på arbejdsmarkedet ved at bidrage til, at flygtningene får tilbud om eller fastholdes i et virksomhedsrettet forløb.

Som led i indsatsen er der desuden afsat 1,4 mio. kr. til en ansøgningspulje, som forventes fordelt mellem fire kommuner, hvor kommuner i samarbejde med frivillige foreninger skal rekruttere frivillige til et mentorkorps, samt 3 mio. kr. til en ansøgningspulje til arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, som ligeledes skal rekruttere frivillige til et mentorkorps. De frivillige rekrutteret fra hhv. kommuner og arbejdstagerorganisationer skal fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge, og skal tilbydes integrationsmentoruddannelsen.

Udvikling og facilitering af integrationsmentoruddannelsen vil strække sig fra ultimo 2016 til medio 2017.

Styrelsen har modtaget en række spørgsmål om udbuddet. De er besvaret i dette dokument (pdf) (nyt vindue).

Deadline for ansøgninger er den 2. december 2016 kl. 12.00.

Hent udbuddet her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 25.11.2016
Navigation