Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat midler til at styrke repatrieringsordningen, heriblandt at understøtte etableringen af informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringslovens målgruppe.

Som en del af denne aftale udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et kursusforløb med henblik på at opkvalificere kommunale medarbejdere, så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet med vejledning om repatrieringslovens muligheder. Initiativet skal bidrage til at implementere nye regler i integrationsloven vedrørende systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen, som træder i kraft den 1. juli 2018.

Leverandøren skal udarbejde et oplæg til indhold og struktur for undervisningen samt den generelle organisering af kurset. Det stilles som krav, at kurset indeholder de forskellige elementer i lovgivningen på området, herunder repatrieringsloven og lovændringerne pr. 1. juli 2018 i repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Der skal leveres et landsdækkende kursustilbud i form af et dagskursus, hvor alle kommuner skal have mulighed for at deltage på dagskurset. Leverandøren skal udbyde kurserne i alle fem regioner, så det er tæt på kommunerne og samtidig lægger op til tværkommunal videns- og erfaringsudveksling.

Praktiske oplysninger

Der afsættes i alt 1.3 mio. kr. til opgaven, som skal udføres i 2018 og første halvår af 2019.

Projektperioden strækker sig fra 1. september 2018 til 30. juni 2019.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt til på e-mail til: [email protected]

Tilbuddet skal senest være indleveret den 31. august 2018 kl. 12.00 på mail til:

E-mail: [email protected]

Se udbudsmaterialet her.

Generelle spørgsmål/svar:

1.Spørgsmål: Må man gå i gang med at afholde kurserne tidligere end beskrevet i udbudsmaterialet?

Svar: Ja, det må man gerne.

2.Spørgsmål: Antallet af deltagere der skal gennem kurserne er højt sat i forhold til, hvad erfaringen er for interessen for området. Skal man op på det antal, der angives i udbuddet?

Svar: Det er vores mål, at man kan komme op på det antal af deltagere, og vi forventer, at der kommer mere interesse fra kommunerne, som følge af ny lovgivning på området pr. 1. juli 2018 samt promovering af kurserne. Vi vil sammen med leverandøren vurdere, hvad vi gør, hvis interessen i projektperioden ikke står mål med vores forventninger.

3.Spørgsmål: Må man lave videomateriale som en del af undervisningsmaterialet?

Svar: Ja det må man gerne, men kurserne kan ikke afholdes som onlinekursus via videomateriale i stedet for et fysisk kursus.

Sidst opdateret 23.08.2018
Navigation