Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Som led udmøntningen af satspuljen for 2017 er der afsat 11 mio. kr. i perioden 2017-2018 til at styrke integration gennem beskæftigelse. Kommunerne skal støttes i omstillingen af deres integrationsindsats, så den får et langt stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundsøkonomien.

Som en del af denne aftale udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration et kursusforløb med henblik på at opkvalificere de kommunale medarbejdere, så de får de nødvendige kompetencer til at arbejde målrettet med beskæftigelsesperspektivet i integrationsindsatsen.

Den udbudte opgave består i at tilrettelægge et opkvalificeringsforløb, som tager udgangspunkt i;

  • regeringens to- og trepartsaftaler fra foråret 2016,
  • de seneste lovændringer på integrationsområdet samt
  • virksomme metoder i beskæftigelsesindsatsen.

Formålet med initiativet er således at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede indsats over for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Tilbuddet skal være landsdækkende og indeholde følgende leverancer forbundet med opgaven:

  • Oplæg til den nærmere sammensætning af et kursusforløb, som opfylder initiativets formål.
  • Udvikling af undervisningsmateriale og praksisnær undervisning.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af et kursusforløb på fire dage, bestående af to gange to undervisningsdage. 
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af ca. 500 medarbejdere med mulighed for deltagelse fra alle landets kommuner.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 3,1 mio. kr. ekskl. moms. Der er således afsat 1,4 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i 2018

Projektperioden strækker sig fra juni 2017 til december 2018.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt senest den 16. maj 2017 kl. 12.00 på e-mail til:

Læs de allerede stillede spørgsmål og svar til udbuddet pr. 28. april (word) (nyt vindue)

Læs de stillede spørgsmål og svar til udbuddet pr. 15. maj (word) (nyt vindue)

Frist for indsendelse af tilbud er den 23. maj 2017 kl. 12.00.

Tilbud skal indsendes på e-mail til:

Hent udbuddet her (pdf) (nyt vindue)

Find udbuddet på portalen udbud.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 18.05.2017
Navigation