Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Netværk af meningsdannere og opgør med berøringsangst

Udbud: Netværk af meningsdannere og opgør med berøringsangst

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der etableres en målrettet informations- og holdningsbearbejdende indsats til ledelse og frontpersonale i kommunerne.

Formålet med indsatsen er et opgør med den berøringsangst, der kan stå i vejen for, at kommunerne yder den lovpligtige sociale indsats til familier med etnisk minoritetsbaggrund - herunder familier (og miljøer) præget af et stærkt æreskodeks og negativ social kontrol.

Derudover skal den voksende gruppe af unge, som begynder at sige fra over for familien eller miljø­ets negative sociale kontrol, støttes for at bidrage til, at flere unge oplever, at de reelt har en mulighed for selv at vælge og forme egen tilværelse.

På denne baggrund skal der iværksættes en informations- og holdningsbearbejdende indsats med tre hovedleverancer:

  1. Afholdelse af en større todages-konference for fagpersonale og den forvaltningsmæssige såvel som den politiske ledelse i kommunerne.
  2. Afvikling af en informations- og holdningsbearbejdende kampagne.
  3. Oprettelse og drift af et netværk af meningsdannere.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 3. mio. kr. ekskl. moms.

Projektperioden strækker sig fra maj 2017 til udgangen af december 2018

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Frist for indgivelse af tilbud er 1. maj 2017 kl. 12.00.

Hent udbuddet (pdf) her

Læs spørgsmål og svar til udbuddet her (pdf)

Sidst opdateret 10.04.2017
Navigation