Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet

Udbud: Kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til udvikling, planlægning, administration og afholdelse af kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  bidrager SIRI til efteruddannelse af bl.a. lærere og ledere ved danskuddannelserne. En væsentlig del heraf består af opkvalificerende kurser og konferencer for lærere og ledere på danskuddannelserne, herunder efteruddannelsesaktiviteter for censorer og eksaminatorer ved danskprøverne. Dette udbud omfatter bl.a. udvikling, planlægning, administration og afholdelse af disse kurser og konferencer.

Opgaven indeholder en årlig lærerkonference for undervisere ved danskuddannelserne, seminarer for nye sprogcenterledere samt dialogmøder for prøveansvarlige. Derudover indeholder opgaven bedømmertræningsmøder og kurser for nye eksaminatorer og censorer for hver af de tre danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

Aktiviteterne afvikles løbende i perioden forår 2021-december 2023, og budgetrammen for udbuddet er maks. 1.014.000 kr. i 2021, 845.000 kr. i 2022 og 985.000 kr. i 2023.

Følgende leverancer indgår i udbuddet:

  • 17 bedømmertræningsmøder ved danskprøverne
  • 8 kurser for nye eksaminatorer og censorer ved danskprøverne
  • 3 dialogmøder for prøveansvarlige
  • 3 lærerkonferencer
  • 2 seminarer for nye ledere

Der er frist for modtagelse af tilbud den 15. marts 2021 kl. 12.00.

Tilbud sendes til: [email protected]

Hent udbudsmateriale og bilag (pdf)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål

2.2 Tilbudskreds: Tilbudskredsen er offentlige og selvejende institutioner inden for forsknings- og uddannelsessektoren. For at dække et bredt videns- og erfaringsgrundlag er det muligt for flere aktører inden for målgruppen at indgive tilbud på løsning af opgaven i fællesskab. Dette forudsætter, at der anføres en aktør som primær tilbudsgiver.

Er det muligt for vores organisation at indgive tilbud på opgaven?

Svar

Tilbudskredsen er defineret i udbudsmaterialets afsnit 2.2 som gengivet i spørgsmålet. Tilbudskredsen er herefter offentlige og selvejende institutioner. Om en leverandør er omfattet heraf, afhænger bl.a. af leverandørens stiftelsesgrundlag.

Spørgsmål

Der står i udbudsmaterialet s. 7:

”Alle udgifter, der knytter sig til deltagernes overnatning, transport og tabt arbejdsfortjeneste, afholdes af deltagernes arbejdsgivere.”

Gør det sig også gældende ift. Lærerkonferencer og Lederseminarer, hvor der kan opkræves deltagergebyr på hhv. op til 3000 og 5000 kr.? Betaler deltagerne her selv for overnatning?

Svar

Hvis der opkræves den maksimale deltagerbetaling, dvs. hhv. 3.000,- (lærerkonferencer) og 5.000,- (seminarer for nye ledere), skal udgifter til overnatning være inkluderet i deltagerprisen. Deltagerne skal således ikke afholde udgifter, der overstiger disse beløb. De konkrete forhold omkring organisering af overnatning sker efter aftale med SIRI.

Sidst opdateret 08.03.2021
Navigation