Udbud: Kortlægning af metoder på æresområdet

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der udarbejdes en kortlægning af metoder til brug for det sociale arbejde med forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter.

Formålet med kortlægningen er at sikre, at personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol tilbydes en kvalificeret indsats, som er tilrettelagt på baggrund af aktuelt bedste viden. Herunder viden om, hvilke metoder fra det socialfaglige område, der er virksomme og kan anvendes i æresrelaterede sager. Kortlægningen skal bygge på en metodeafdækning, der som minimum involverer Danmark, Sverige, Norge og Holland, men også gerne andre lande.

Opgaven med kortlægning af metoder indeholder følgende leverancer:

a)   Indledende afdækning af behov hos målgruppen.

b)   Kortlægning af metoder, der kan anvendes til forebyggelse, identifikation, risikovurdering og håndtering af æresrelaterede sager.

c)   Udarbejdelse af et metodehæfte, der kan bruges af praktikere, der arbejder med borgere udsat for, eller i risiko for at blive udsat for, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Praktiske oplysninger

Der er afsat 0,6 mio. kr. ekskl. moms til løsning af opgaven.

Projektperioden strækker sig fra medio maj 2017 til ultimo juni 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemfører et udbud på rammeaftalen vedrørende opgaven.

Frist for indgivelse af tilbud er d. 4. maj 2017 kl. 12.00.

Hent udbuddet her (pdf)

Sidst opdateret 18.04.2017
Navigation