Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Udbud: Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til formidling af ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører” med henblik på udvikling og implementering af formidlingstiltag, der sikrer udbredelse af projektet og dets resultater.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i de danske kommuner.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne har indgået en samarbejdsaftale med SIRI, som er genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at udvikle og implementere formidlingstiltag, således at den viden der fremkommer i projektet kommer bredt ud til og bringes i anvendelse i kommunerne og projektets øvrige interessenter.

Opgaven består af tre dele:

  • At kortlægge projektets interessenter
  • At udvikle og implementere en online løsning for formidling af best practices fra projektet, således at alle interessenter kan tilgå viden om virksomme praksisser på en overskuelig og praksisanvendelig måde.
  • At udvikle og implementere øvrige formidlingstiltag, der sikrer, at viden om særligt virksomme praksisser kommer ud til projektets brede interessentgruppe

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 800.000 kr. ekskl. moms. Der er således afsat 300.000 kr. i 2019, 200.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. i 2021.

Projektperioden strækker sig fra 1.september 2019 til 31. december 2021.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Bilag 1. Samarbejdsaftaleskabelon (pdf)

Bilag 2. Indsatsbeskrivelse (pdf)

Bilag 3. Evaluering af initiativet integrations- og beskæftigelsesambassadører (pdf)

Bilag 4. Behandling af personoplysninger (pdf)

Udbud - formidling af integrations- og beskæftigelsesambassadører (pdf)

Spørgsmål til udbudsmaterialet og anmodninger om supplerende oplysninger skal være SIRI i hænde senest tirsdag den 20.august kl. 12.00. Henvendelser, der modtages efter denne frist, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål og anmodninger om supplerende oplysninger skal sendes skriftligt pr. mail til og . Spørgsmål vil så vidt mulig blive besvaret fra uge 31.

Svarene bliver lagt på UIMs hjemmeside.

Svar på spørgsmål stillet 8. august 2019

Svar på spørgsmål stillet 12. august 2019

Svar på spørgsmål stillet 16. og 19. august 2019

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest tirsdag den 27. august 2019 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter denne frist vil ikke komme i betragtning.

Tilbud skal sendes elektronisk pr. mail til og

Sidst opdateret 20.08.2019
Navigation