Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Udbud: Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger leverandør til at udvikle og gennemføre evaluering af projekt ”integrations- og beskæftigelsesambassadører” i 36 kommuner

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet er der samlet set afsat 78,1 mio. kr. til en beskæftigelsesrettet integrationsindsats. Formålet er at styrke indsatsen gennem ansættelse af kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører i kommuner, som i de seneste år har modtaget mange nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

36 kommuner har fået støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør, som skal styrke kontakten til virksomhederne, så der skabes flest mulige succesfulde virksomhedsforløb og ansættelser i ordinære jobs. Kommunerne skal indgå en samarbejdsaftale med SIRI, som skal være genstandsfelt for projektets fremdrift i de enkelte deltagerkommuner og desuden afsættet for monitorering og evaluering af det samlede initiativ.

Den udbudte opgave består i at monitorere og evaluere det samlede initiativ.

Overordnet forventes evalueringskonceptet at indeholde en baselinemåling, en midtvejsevaluering og en slutmåling ved projektets ophør 31. december 2021.

Evaluator skal sammen med SIRI udvikle et monitoreringsværktøj, som gør det muligt at følge op på mål og resultater i projektkommunerne. Monitoreringen skal være et styringsværktøj i de enkelte kommuner, men skal også gøre det muligt at identificere de kommuner, som har gode resultater, med henblik på at udbrede deres erfaringer til alle projektkommunerne og landets øvrige kommuner.

Evaluator skal desuden udvikle et kvalitativt målredskab, der belyser niveauer for lovende praksis i kommunerne. Det kan fx være med inspiration fra Lovende Praksis redskabet, som VIVE har udviklet for Socialstyrelsen på det specialiserede socialområde til at indkredse de praksisser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særligt god sandsynlighed for at skabe udvikling. Konkret er der en forventning til evaluator om, at indkredse hvilke praksisser, som har en positiv effekt i forhold til at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge virksomhedsrettede tilbud og ordinær beskæftigelse.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 3 mio. kr. ekskl. moms. Der er således afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021

Projektperioden strækker sig fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit V.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt senest den 16. november 2018 kl. 12.00 på e-mail til:

Frist for indsendelse af tilbud er den 28. november 2018 kl. 12.00. Tilbud skal indsendes på e-mail til:

Hent udbuddet her (pdf) (nyt vindue)

Find udbuddet på portalen udbud.dk (nyt vindue)

Find spørgsmål/svar (nyt vindue)

Sidst opdateret 15.11.2018
Navigation