Tilbudsindhentning: Foranalyse vedrørende modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest (danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration ønsker at digitalisere de modultest, som en udbyder af danskuddannelse til voksne udlændinge foretager med henblik på at vurdere, om en kursists aktuelle dansksproglige niveau kan berettige oprykning fra ét modul til næste modul på én af de tre danskuddannelser (Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3).

Før iværksættelsen af digitaliseringen ønsker SIRI, at der gennemføres en foranalyse med henblik på at få udarbejdet en rapport, som kan danne grundlag for en beslutning om, hvordan en digitalisering af modultest kan gennemføres, herunder danne grundlag for de konkrete valg i forhold til systemets udvikling om implementering. Foranalysen skal endvidere konkret afklare de økonomiske, administrative og it-tekniske aspekter ved driften af de mulige løsninger.

Hent beskrivelse af opgaven med foranalysen inkl. kontaktinformationer (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Skal et digitalt modultest-system kunne teste kursisterne i mundtlig kommunikation?

Umiddelbart nej. Testen i mundtlig kommunikation skal stadig være en samtale mellem kursist og eksaminator, for at skabe en autentisk situation, der sikrer kvaliteten i testningen. Styrelsen går derfor ikke med tanker om, at denne del af modultesten fx tager form af, at kursisten får et spørgsmål fra et program og dernæst skal svare i en mikrofon eller andet.

Styrelsen er bekendt med, at man på Cambridge English gør det på den måde, at en kursist og en eksaminator snakker sammen og samtalen bliver optaget, hvorefter den bliver sendt til en censor der på det grundlag vurderer den mundtlige kommunikation. Denne procedure er ikke som sådan er relevant her, i og med at modultestning ikke indeholder ekstern censur. Men Styrelsen er åbne over for allehånde ideer til, hvordan testen i mundtlig kommunikation kan understøttes digitalt.

Vil Styrelsen for International Rekruttering og Integration gerne kunne registrere resultaterne for den mundtlige del af modultesten i det digitale system?

Ja, gerne. Styrelsen har ikke en direkte interesse i at kunne se resultaterne af den mundtlige del af modultesten, da det primært er et forhold mellem kursisten og danskudbyderen. Styrelsen har dog en stor interesse at registrere data, som kan bruges til kvalitetskontrol af modultest-materialet. I forhold til dette arbejde er registrering af resultaterne fra den mundtlige del af modultesten ganske relevant. Så en digital løsning der sætter Styrelsen i stand til at føre en sådan kvalitetskontrol på baggrund af bl.a. resultaterne på den mundtlige del af modultesten, vil Styrelsen se positivt på. 

Praktiske oplysninger

Frist for indsendelse af tilbud er senest fredag den 1. september 2017 kl. 12.00.

Projektperioden forventes at løbe fra september 2017 – januar 2018.

Beløbsrammen er i alt 300.000 kr. ekskl. moms.

Sidst opdateret 24.08.2017
Navigation