Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Miniudbud: Evaluering af Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

Miniudbud: Evaluering af Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udbudt Evaluering af Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats.

Der er for årene 2016 til 2019 afsat midler via satspuljeaftalen til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. Initiativet skal gennem en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i udvalgte kommuner.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udmeldt puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere på 30 mio. kr. rettet mod kommuner, der har behov for at højne kvaliteten i indsatsen. Der er udvalgt 15 deltagerkommuner, som har fået tilsagn i primo juli, hvorefter udviklingsforløb påbegyndes. Et enkelt projekt indeholder tre kommuner.

Læs om puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

SIRI har på rammeaftalen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbudt
opgaven med Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og
indvandrere.

Læs om udbuddet Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og Indvandrere

SIRI vil endvidere udmelde en ansøgningspulje på 5,8 mio. kr. ultimo august 2016, hvor 10-
12 kommuner får mulighed for at implementere et brancheorienteret koncept med udgangspunkt
i erfaringerne fra Vejle Kommune. Initiativet er målrettet flygtninge og familiesammenførte
under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. 

Dette udbud vedrører evaluering af indsatsen i ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”, herunder evaluering af indsatsen i de 15 kommuner som har fået støtte til en indsats fra puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats, samt de 10-12 kommuner som ventes at få støtte til at implementere et brancheorienteret koncept fra puljen, som udmeldes ultimo august 2016.

Hovedvægten i evalueringen skal lægges på indsatsen, som foregår i projekterne støttet af
Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats.

Der må ikke være sammenfald mellem evaluator og facilitator inkl. eventuelle underleverandører
valgt til facilitering af Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats. Opgaven indebærer et samarbejde med den valgte facilitator af Målrettet kommunalbeskæftigelsesindsats.

Sidst opdateret 11.08.2016
Navigation