Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet

Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet

Her kan du finde en oversigt over udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet.

Udbud: Formidling af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til formidling af ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører” med henblik på udvikling og implementering af formidlingstiltag, der sikrer udbredelse af projektet og dets resultater.

Læs mere

Udbud: Evaluering af initiativet Integrations- og beskæftigelsesambassadører

Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger leverandør til at udvikle og gennemføre evaluering af projekt ”integrations- og beskæftigelsesambassadører” i 36 kommuner

Læs mere

Tilbudsindhentning: Foranalyse vedrørende modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest (danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.)

Læs mere

Udbud: Mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” fra oktober 2016 skal der gennemføres et mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser.

Læs mere

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Som led udmøntningen af satspuljen for 2017 er der afsat 11 mio. kr. i perioden 2017-2018 til at styrke integration gennem beskæftigelse. Kommunerne skal støttes i omstillingen af deres integrationsindsats, så den får et langt stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundsøkonomien.

Læs mere

Udbud: Kortlægning af metoder på æresområdet

Som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol” fra oktober 2016 skal der udarbejdes en kortlægning af metoder til brug for det sociale arbejde med forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter.

Læs mere

Udbud: Evaluering af National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Som led i National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol skal den samlede handlingsplan evalueres.

Læs mere

Udbud: Projekt om et generelt beregningsværktøj i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på beregning af de økonomiske gevinster ved investeringer i den kommunale integrationsindsats. Beregningsværktøjet skal gøre det muligt for kommunerne selv at justere forudsætningerne, så kommunerne så præcist som muligt kan udregne deres egne gevinster.

Læs mere

Udbud på udvikling og facilitering af integrationsmentoruddannelse

Integrationsmentoruddannelsen skal klæde frivillige på til at hjælpe nyankomne flygtninge i arbejde.

Læs mere

Fornyet udbud - Miniudbud Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har foretaget fornyet udbud af opgaven Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Udbuddet gennemføres på rammeaftalen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs mere

Miniudbud: Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udbudt Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

Læs mere

Miniudbud: Evaluering af Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udbudt Evaluering af Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Udbud: Kortlægning af viden med relevans for forebyggelse af ekstremisme og udarbejdelse af videnssyntese

For at styrke Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes rådgivning af nationale og lokale aktører skal eksisterende videnskabelig og praktisk viden kortlægges.

Læs mere

Udbud: Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat midler til at styrke repatrieringsordningen, heriblandt at understøtte etableringen af informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringslovens målgruppe.

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til initiativet ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”

SIRI udbyder en opgave på konsulentbistand. Leverancen består i at udvikle et koncept for de samarbejdsaftaler, som skal indgås mellem SIRI og de kommuner, der ansætter en integrations- og beskæftigelsesambassadør.

Læs mere

Udbud: Kursusadministration - kurser og konferencer under efteruddannelsespuljen

Opgaven omfatter hovedsageligt kursusadministration, herunder formidling af tilbud til målgruppen samt efterfølgende evaluering af kurser og konferencer mv.

Læs mere

Udbud: Administration af kurser til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet

Som led af satspuljeaftalen for 2018 er der afsat 73,2 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Læs mere

Udbud: Uddan mentorer og forældrecoaches, der skal forebygge ekstremisme

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme søger leverandør til at uddanne og støtte kommuner, som tilbyder mentor- og forældrecoachforløb til at forebygge ekstremisme.

Læs mere

Udbud: Udvikling og afprøvning af metode til koordineret familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol

Som led i den nationale handlingsplan fra 2016 om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol har regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat 73,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Læs mere

Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet Flere Kvinder med Indvandrerbaggrund i Beskæftigelse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger en leverandør til at yde faciliterings- og implementeringsstøtte til en række kommuner i forbindelse med projektet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’.

Læs mere

Udbud: Kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til udvikling, planlægning, administration og afholdelse af kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet.

Læs mere

Sidst opdateret 22.03.2021
Navigation