Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere

Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere

Puljen skal understøtte udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Erfaringer viser, at kommunerne i dag har udfordringer med at få flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse. Der er derfor et konkret behov for at styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Samtidig har flere kommuner allerede haft positive erfaringer med at tilrettelægge den virksomhedsrettede indsats ud fra et brancheorienteret koncept, hvor der gennem et samarbejde med virksomheder fokuseres på at skabe jobåbninger i brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Der er afsat 5,8 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2016 til udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Puljens formål

Puljens formål er at afprøve brancheorienterede koncepter for den virksomhedsrettede integrationsindsats i kommunerne for at indsamle viden om de virksomme elementer i tilgangen.

Puljen støtter derfor gennemførelsen af forløb, hvor kommuner udvikler koncept for- og gennemfører brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder. Forløbene skal være målrettet flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. Hovedfokus lægges dog på indsatsen rettet mod nyankomne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven. 

Hvem kan søge

Alle kommuner, som ønsker at styrke den virksomhedsrettede indsats, kan søge. Feltet er således ikke afgrænset til de kommuner, der har de dårligste resultater med beskæftigelsen af flygtninge og indvandrere.

Dog kan de kommuner, der deltager i initiativet Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats, ikke opnå støtte i nærværende pulje.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 25. oktober 2016.

Hent puljevejledning (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation