Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Opdateret - Udvikling af kurser om forebyggelse af ekstremisme til sagsbehandlere i kommunerne

Opdateret - Udvikling af kurser om forebyggelse af ekstremisme til sagsbehandlere i kommunerne

For at styrke sagsbehandlingen i sager med bekymringer vedrørende ekstremisme skal der udvikles kurser af de socialfaglige professionsbacheloruddannelsesmiljøer.

Kurserne skal målrettes medarbejdere i det forebyggende myndighedsarbejde i kommunerne og vil være af maksimalt 3 dages varighed. Kurserne skal bygge på forsknings- og praksisbaseret viden om forebyggelse af ekstremisme og inddrage viden om risikofaktorer og beskyttende faktorer i analyse- og vurderingsarbejdet på området. Endvidere skal kurset inddrage problemstillinger fra det generelle kriminalpræventive område og forebyggelse af eller håndtering af risikoadfærd.

Opdatering af 22.06.18: Der kan ved ansøgning, søges om en timesats på 450 kr. samt derudover overhead på 20 pct.

Der er afsat 1,5 mio.kr. til at udvikle kurserne, som kan ansøges af udbydere af professionsbacheloruddannelserne.

Projektperiode

Ultimo august 2018 – ultimo august 2019.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af udbydere af professionsbacheloruddannelserne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 27. juni 2018.

Hent ansøgningsvejledning

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation