Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Som led i aftalen er det besluttet at afsætte 150 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, heraf 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017.

Denne pulje retter sig mod kommuner, hvor der er et akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Der vil kunne ydes et tilskud på op til 50 pct. af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Der kan fra puljen på 75 mio. kr. i 2016 kun gives tilskud til kommuner, der i henhold til kommunekvoten for 2016 skal modtage flygtninge.

Tilskuddet fordeles blandt kommunerne, der har ansøgt om tilskud, med udgangspunkt i nedennævnte kriterier:

a) Kommunens boligpotentiale
b) Kommunens tilgang af flygtninge
c) Kommunens økonomiske vilkår

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2016. 

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation