Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Styrket indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Styrket indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Formålet med puljen er at bringe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tættere på arbejdsmarkedet via en mentorbaseret indsats, der tager afsæt i de centrale udfordringer, som hindrer kvinderne i at komme i ordinær beskæftigelse.

Etniske minoritetskvinder uden uddannelse og beskæftigelse er i særlig risiko for at blive marginaliseret og isoleret fra det danske samfund. Uddannelse og beskæftigelse bidrager positivt til kvindernes oplevelse af selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på centrale livsbeslutninger. Endvidere er børn, der vokser op i familier, hvor deres mor lever en isoleret tilværelse og med begrænset kendskab til det danske samfund i risiko for yderligere udsathed og dårlig integration. 

Det er derfor afgørende for etniske minoritetskvinders integration, at de støttes i at komme tættere på det danske arbejdsmarked – til gavn for både dem selv og deres familier. Kvinderne skal støttes i at opnå en større grad af selvstændighed, herunder økonomisk selvstændighed, og i at være gode rollemodeller for deres børn.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder derfor en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning eller udbredelse af ordninger med mentorstøtte til kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der er langt fra arbejdsmarkedet og med begrænset eller ingen erhvervserfaring.

Ansøgningspuljen er på 1,9 mio. kr., og kan søges af civilsamfundsaktører, der ønsker at arbejde målrettet med at styrke målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en mentorbaseret indsats.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er mandag den 9. april 2018.

Hent ansøgningsvejledning

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation