Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Styrkelse af dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Styrkelse af dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Puljen skal understøtte initiativer, der skaber bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer og understøtter helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination.

Ved satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat midler til at gennemføre en række initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab, demokratisk deltagelse og etnisk ligebehandling. Denne pulje er et led i denne indsats. Der udmøntes 5,1 mio. kr. i nærværende ansøgningspulje.

Formålet med puljen er todelt. Puljen har både til formål at støtte initiativer, der vedrører bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer, og initiativer, der understøtter helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner, regioner, selvejende institutioner, organisationer, de kommunale integrationsråd, frivillige organisationer, lokale foreninger, idrætsklubber, skoler, arbejdspladser mv. For at sikre et bredt afsæt for indsatsen vurderes det at være fordelagtigt, hvis flere parter indgår i et projektsamarbejde.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 3. november 2015.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation