Støtte til virksomhedsorganiseret danskundervisning

Puljens formål er at forbedre virksomheders mulighed for at organisere danskundervisning på arbejdspladsen, så den kan tilpasses virksomhedens og dets ansattes behov, herunder virksomhedens faglige sprogbrug. Der udbydes puljemidler, som større virksomheder kan søge til selv at gennemføre dansk-undervisning på arbejdspladsen. Midlerne skal anvendes til individuelle forløb, hvor flygtninge eller familiesammenførte udlændinge bliver undervist i dansk på arbejdspladsen. Der kan ydes et økonomisk tilskud på op til 20.000 kr. per individuelt forløb på virksomheden.

Der er tale om en forsøgsordning, som giver virksomhederne vide rammer til selv at tilrettelægge danskundervisningen. Virksomhederne kan fx vælge at tilrettelægge undervisningen i mindre grupper eller en-til-en sammen med en kollega (mentor), så det sikres, at der på virksomheden dagligt trænes i det faglige sprog, som bliver talt på virksomheden.

Det er virksomheden selv, der vurderer, hvorvidt flere personer kan deltage og gennemføre det samme forløb.

Puljens målgruppe er større private virksomheder, der modtager flygtninge eller familiesammenførte i praktik m.v. Virksomheden skal som udgangspunkt have mere end 100 ansatte, men også mindre virksomheder kan komme i betragtning, såfremt der modtages færre ansøgninger, end der er midler til i puljen. De pågældende ansatte skal som integrationskursister (I-kursister) have ret til danskuddannelse, jf. reglerne i danskuddannelsesloven. Den lokale udbyder af danskundervisning kan oplyse, om pågældende ansatte har ret til danskuddannelse.

Nærværende ansøgningspulje er på 2,5 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 30. april 2019 kl. 23.55

Ansøgning skal indsendes via ansøgningsportalen.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen senest to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hent vejledning til puljen

Hent ansøgningsskema

Hent budgetskema

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Mette Søndergaard på e-mail [email protected].  

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail [email protected].

Sidst opdateret 08.03.2019
Navigation