Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Genudmelding - Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Genudmelding - Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Initiativet har til formål at styrke den kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering baseret på et styrket tværsektorielt samarbejde.

Med initiativet støttes udviklingen og implementeringen af kommunale handlingsplaner med det mål at styrke en helhedsorienteret indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Gennem støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner skal det sikres, at kommunerne i højere bliver bevidste om at sammentænke forebyggelse af ekstremisme med kommunens øvrige politikker, så der ikke opbygges parallelindsatser i forhold til håndtering af ekstremisme.

De udvalgte kommuner får professionel støtte af Deloitte til udvikling og implementering af handlingsplanerne. Samarbejdet indebærer bl.a. gennemførsel af workshops, undervisningsforløb samt udarbejdelse af parathedsvurdering, operationel handlingsplan og faglig støtte til eksekvering af handlingsplanerne i praksis.

Der er afsat midler til, at op til 25 kommuner kan få konsulentstøtte til at udvikle handlingsplaner.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er den 25. august 2017

Hent ansøgningsvejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation