Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Som led i en styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration denne pulje, der skal bringe kvinderne tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med puljen er at styrke ikke-vestlige indvandrerkvinders tilknytning til arbejdsmarkedet ved at fremme kvindernes aktive medborgerskab og individuel såvel som økonomisk selvstændighed.

Civilsamfundsorganisationer, som kan søge puljen, får en stor opgave i at koordinere en fokuseret indsats for kvinderne. Aktiviteterne skal tage afsæt i at fremme kvindernes aktive medborgerskab og adressere de centrale udfordringer, som hindrer kvinderne i at komme i beskæftigelse. Der er således et særligt fokus på kvindernes psykiske og fysiske velvære og den styrke, selvtillid og handlekraft, der kan skabes via deltagelse i bevægelses- og sundhedsfremmende aktiviteter.

I denne pulje afsættes 1,2 mio. kr., som kan søges af civilsamfundsaktører, gerne i samarbejde med en kommune eller virksomhed.

Det er et krav, at man som ansøger indgår i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integrations eksterne evaluator.

Der tages forbehold for genudmelding af puljen, hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke modtager tilstrækkeligt med ansøgninger, eller ansøger ikke er tilstrækkeligt kvalificeret

Ansøgerkreds

Ansøgere til puljen er civilsamfundsaktører, gerne i samarbejde med en kommune eller virksomhed.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er tirsdag den 30. april 2019. 

Hent ansøgningsvejledning

Hent ansøgningsskema

Hent budgetskema

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Faglige spørgsmål om puljen kan stilles til Astrid Vind Løntoft på tlf. 72 14 28 33.

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til e-mail 

Sidst opdateret 04.04.2019
Navigation