Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Støtte til styrkelse af medborgerskabet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Støtte til styrkelse af medborgerskabet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Kommunerne får nu mulighed for at søge om støtte til et øget samarbejde med civilsamfund i forebyggelsesarbejdet

Puljen giver tre kommuner mulighed for at videreudvikle og afprøve tre forskellige modeller for strategisk samarbejde mellem kommuner og civilsamfundsaktører. Modellerne er beskrevet i den nye håndbog ”Styrk medborgerskabet sammen med civilsamfundet – en metodehåndbog til kommunerne”, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme netop har udgivet.  Håndbogen forefindes i puljevejledningen og på nedenstående link: https://stopekstremisme.dk/filer/metodehaandbog-til-kommunerne-fuld-version.pdf

Flere erfaringer viser, at der er et uudnyttet potentiale i samspillet mellem kommuner og civilsamfund i forhold til at styrke den sociale sammenhængskraft og skabe tryghed i lokalområder. Det er dermed målsætningen at det bidrager til at forebygge, at der i værste fald lokalt opstår miljøer og kræfter, der dyrker modkulturer, som kan inspirere til ekstremistiske handlinger. Med projektet skal der derfor skabes nye og gode relationer imellem civilsamfundet og kommunen.

Det er ikke muligt at få midler til projektledelse, aktiviteter eller drift. Kommunerne, der opnår støtte fra puljen, får udelukkende mulighed for at indgå i et struktureret rådgivningsforløb.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 9. april 2018. 

Hvem kan søge?

Kredsen der kan ansøge puljen er kommuner, der ønsker at indgå i et struktureret samarbejde, der har ønsker at skabe en mere målrettet dialog med foreninger og repræsentanter fra civilsamfundet med henblik på tidlig forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Hent puljevejledning

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation