Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Støtte til rekruttering af mentorer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Støtte til rekruttering af mentorer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Det er regeringens ambition, at hver anden flygtning skal i arbejde. Frivillige mentorer kan gøre en afgørende forskel for at være med til at sikre beskæftigelse for den enkelte flygtning. Under trepartsforhandlingerne blev det derfor foreslået, at arbejdsmarkedets organisationer kan bidrage til rekruttering af mentorer blandt deres medlemmer, som skal uddannes til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Tanken er, at de frivillige integrationsmentorer kan støtte den enkelte flygtning for at bringe flygtningen tættere på arbejdsmarkedet eller støtte op om, at et igangsat virksomhedsforløb gennemføres med størst muligt udbytte for både flygtning og virksomhed. En mentor kan bl.a. hjælpe flygtninge i job ved at involvere sit netværk og være med til oversætte og forklare mange af de ting, som kan være fremmede eller svære at forstå på en dansk arbejdsplads – dette forbedrer chancerne for et givtigt forløb.

Formålet med puljen

De udvalgte arbejdstager- og/eller arbejdsgiverorganisationer skal rekruttere frivillige blandt deres medlemmer og i samarbejde med kommuner foretage match mellem frivillige mentorer og flygtninge. Puljen skal dække udgifter forbundet med rekruttering af frivillige, herunder rekrutteringsaktiviteter som oplæg på medlemsmøder, opslag/historier i medlemsblade, netværks- og fyraftensmøder og kampagneaktiviteter. Puljen skal herudover dække udgifter forbundet med drift og støtte til organisationens mentorkorps, virksomhedsopsøgende indsatser samt koordinering med kommunen/kommunerne.

Hvem kan søge

Der er afsat 3 mio. kr. i ansøgningspuljen, som kan søges af arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Ansøger kan vælge at søge i samarbejde med en eller flere kommuner, hvor mentorindsatsen skal iværksættes, men det er et krav, at en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation er anført som primær ansøger. Det forventes, at op til seks arbejdstager/arbejdsgiverorganisationer får mulighed for at få støtte fra puljen. Dette tal kan dog være lavere, såfremt organisationer vælger at gå sammen om at søge midler fra puljen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 8. december 2016.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation