Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Støtte til netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Støtte til netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Flere kommuner har allerede positive erfaringer med at arbejde tæt sammen med pårørende, når det handler om at styrke den forebyggende indsats for personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme, herunder gennem mulig deltagelse i konflikter i udlandet.

Formålet med puljen er derfor at støtte etablering eller udvidelse af eksisterende pårørendenetværk, hvor pårørende kan drøfte dilemmaer, frustrationer, erfaringer og løsningsmuligheder i forbindelse med deres familiemedlemmers adfærd i et tillidsfyldt rum.

Indsatsen vedrørende pårørendenetværk skal forankres i en enkelt kommune eller på tværs af flere kommuner. Netværket kan være åbent for pårørende fra andre kommuner, som ikke selv råder over et pårørendenetværk. Netværket kan således også fungere som et regionalt eller nationalt netværk.

Etableringen af pårørendenetværk kan eventuelt ske i regi af de regionale SSP-netværk (info-huse) eller i samarbejde med andre aktører, herunder foreninger og boligorganisationer.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner, der oplever udfordringer vedrørende ekstremisme m.v., herunder også kommuner, der har erfaring med forældrecoaching og pårørendenetværk, og allerede driver pårørendenetværk. Endvidere er der en forventning om, at ansøger har deltaget i de uddannelses- og netværksaktiviteter vedrørende forældrecoaching som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har igangsat.

Baggrund

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, er der afsat 0,8 mio. kr. i perioden 2016-2018 til etablering og drift af netværk i kommunerne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 5. december 2016.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent metodemanualen: Mentorindsats, forældrecoaching og pårørendenetværk (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation