Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede online kommunikative produkter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet bidrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Sigtet er, at der iværksættes mindre kommunikative aktiviteter lokalt som målrettes de unge. Det kan være kampagner, hashtags, blogs, quizzer, videoer, fotoserier mv. Derudover er der mulighed for at understøtte lokale arrangementer og opfølgende aktiviteter, der inddrager unge i at udvikle og udbrede kommunikative produkter.

Puljens målgruppe er unge under 30 år. Det er derfor en fordel, hvis det også er unge under 30 år, der er med til at udvikle de kommunikative produkter.

Der er fire ansøgningsrunder på hver i sær i alt 250.000 kr. Initiativet udmeldes igen i efteråret og to gange i 2018.

Projektperiode

Midlerne kan anvendes i perioden 1. juli 2017 til 31. december 2018.

Ansøgerkreds

Initiativet er målrettet institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder - herunder også kommuner, klubber, boligselskaber, skoler m.v.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 1. juni.

Hent ansøgningsvejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation