Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Genudmelding - Støtte til etablering af kommunale ung-til-ung dialogindsatser

Genudmelding - Støtte til etablering af kommunale ung-til-ung dialogindsatser

Dialog mellem unge skal styrke de unges aktive medborgerskab og kompetencer til at debattere relevante emner.

Puljen skal støtte etablering af kommunale teams af ung-til-ung dialogskabere.

Sigtet med puljen er at opkvalificere unge til at forberede, designe og facilitere dialogforløb i skoleklasser, fritidsklubber, foreninger m.m. Initiativet tager udgangspunkt i, at skoler og ungdomsuddannelser ligesom klubber og foreninger spiller en central rolle for unges udvikling af demokratiske og sociale kompetencer og har en væsentlig rolle for de unges trivsel og udvikling. Initiativet tager endvidere udgangspunkt i, at nogle unge tiltrækkes af forsimplede verdens- og fjendebilleder og kan udvikle en intolerant adfærd og retorik over for andre.

De unge dialogskabere skal få andre unge til at reflektere over de forestillinger, holdninger og følelser, som har betydning for deres trivsel, udvikling, selvstændighed og tilknytning til samfundsfællesskabet.

Kommunerne tilbydes:

  • Økonomisk støtte til gennemførelse af ung-til-ung dialogindsats
  • Et 3x2 dages undervisningsforløb for en koordinator samt 6 unge fra kommunen.
  • Deltagelse i to netværksmøder på tværs af kommunerne
  • Løbende implementeringsstøtte

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af kommuner, herunder kommuner både med og uden erfaring med ung-til-ung dialog, opfordres til at søge puljen.  

Der er afsat 0,5 mio. kr. i nærværende ansøgningspulje med en forventning om at støtte to kommunale projekter med etablering af kommunale teams af ung-til-ung dialogskabere.

Praktisk information

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er projektejer og derfor den overordnede ansvarlige for initiativets gennemførsel.

Epinion i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Pluss Leadership (Pluss) er via et udbud blevet udvalgt til at stå for den overordnede tovholder-, uddannelses- og støttefunktion for de deltagende kommuner og deres unge dialogskabere.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 25.august 2017.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)


Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation