Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Formålet med initiativet er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer (cross overs), særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Samtidig har initiativet et familierettet fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.

Initiativet er målrettet kommuner med særligt udsatte boligområder.

Sigtet er, at kommunerne indgår i et systematisk og struktureret samarbejde med det boligsociale område samt andre lokale aktører, såsom lokalpoliti, civilsamfund mv., hvor de i fællesskab danner et overblik over målgrupper i deres boligområder.

Sigtet er også, at kommunerne understøttes i at udvikle indsatser målrettet både kriminelle personer i risiko for radikalisering og yngre søskende til radikaliserede personer.

De udvalgte kommuner får professionel støtte til at afprøve, kvalitetsteste og implementere et identifikationsværktøj, samarbejdsmodel og helhedsorienteret indsatsmodel i samarbejde med Rambøll, som sammen med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er leverandør af samskabelsesprocessen. 

Der afsættes i denne pulje 2,5 mio. kr., der kan søges af kommuner med socialt belastede boligområder.

Baggrund (OBS: opdateret den 7. november 2018)
Interesserede ansøgerkommuner kan orientere sig i nedenstående materialer vedrørende foreløbige erfaringer fra modelprojektet med de første tre prøvekommuner:

Baggrund for modellen

Præsentation af modellen

Ansøgerkreds

Ansøgere til puljen er kommuner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er forlænget til fredag den 8. februar 2019.

Hent ansøgningsvejledning

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Bemærk også, at Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der netop er etableret, leverer ekspertbistand til aktører i forebyggelsesindsatsen, blandt andet kommuner, i hele landet.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere på stopekstremisme.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation