Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Genudmelding - Pulje til etablering af lokale virksomhedsnetværk og tværkommunale samarbejder

Genudmelding - Pulje til etablering af lokale virksomhedsnetværk og tværkommunale samarbejder

Indsatsen har til formål at støtte kommunerne med at omstille deres integrationsindsats, så den får et stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

Indsatsen har to hovedformål, dels at støtte etableringen af lokale virksomhedsnetværk, med henblik på at sikre en tæt dialog mellem kommuner og virksomheder, dels at støtte etableringen af strukturerede tværkommunale samarbejder, så match mellem flygtninge og virksomheder ikke begrænses af kommunegrænserne.

Gennem støtte til etablering af lokale virksomhedsnetværk skal der sikres en tættere dialog og samarbejde mellem kommunen og virksomhederne, så der hurtigt og effektivt kan identificeres potentielle arbejdspladser og sikres de gode match mellem virksomheder og flygtninge. På sigt skal netværkene medvirke til, at kommunerne har adgang til det nødvendige antal pladser på virksomhederne til den virksomhedsrettede indsats og samtidig sikre, at virksomhedernes behov for arbejdskraft imødekommes.

Ved at støtte etablering af et tværkommunalt samarbejde tilbydes en indgang, så dialogen med virksomheden sker via et samarbejde på tværs af flere kommuner Det kan f.eks. enten være udpegning af ét jobcenter som indgangen for virksomhederne, hvis dette ikke allerede er tilfældet i dag, eller kvalificering og optimering af eksisterende tværkommunale samarbejdsformer

Der er i denne pulje afsat 3,5 mio. kr. 

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er mandag den 1. oktober 2017

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation