Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør

Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør

Puljen har til formål at give 35 kommuner støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018 har partierne bag aftalen besluttet at afsætte 78,1 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”.

Heraf er der afsat 61,25 mio. kr. i den udmeldte ansøgningspulje, hvorfra kommunerne nu kan søge om midler til at ansætte en ambassadør. Ambassadørerne vil blive understøttet fra central side, idet der afsættes tre årsværk i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som skal understøtte ambassadørernes arbejde med at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med igu-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor skal ambassadørerne også sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes, så virksomhederne oplever en hurtig og kvalificeret service i tæt dialog med kommunen.

Hvem kan søge

Alle landets kommuner kan ansøge. Det forventes, at der blandt de indkomne ansøgninger vil blive indgået aftale med de 35 kommuner.

Hent puljevejledning

Læs svar på indkomne spørgsmål til puljen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 14.01.2020
Navigation