Opsøgende indsats overfor selvforsørgende nydanskere

Formålet med puljen er at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller.

Ved satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat midler til at gennemføre initiativer til en opsøgende indsats over for selvforsørgende nydanskere. Der udmøntes 10 mio. kr. i nærværende pulje.

Formålet med puljen er at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Initiativerne skal understøtte den målrettede opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgende i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen skal tillige styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 2. december 2015.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation