Opkvalificering af grundskolevejledere

Som led i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter skal grundskolevejledere uddannes, så de bliver i stand til at identificere og støtte unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter.

Problemstillinger af æresrelateret karakter såsom social kontrol kan være vanskelige at gå til. Vejledere på grundskolerne kan være usikre på, hvordan de skal hjælpe og støtte, af frygt for at gøre noget forkert, ødelægge samarbejdsforholdet til forældrene eller forværre konflikten mellem forældrene og den unge.

Gennem opkvalificering og efteruddannelse skal grundskolevejledere blive i stand til at identificere unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter og desuden rådgive og vejlede lærere og øvrige fagpersoner i berøring med de unge i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til æresrelaterede konflikter.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vil stå for udviklingen og afholdelsen af kursusforløb for udvalgte medarbejdere tilknyttet de enkelte skoler, sammensætning af undervisningsmateriale til kurserne samt etableringen af et netværk mellem de udvalgte medarbejdere.

Der afsættes 2,2 mio. kr. til initiativet, som forventes gennemført i fem kommuner.

Hvem kan søge

Ansøgerkredsen er kommuner, der har en betydelig koncentration af skoler med mange tosprogede elever eller har en oplevelse af, at æresrelaterede konflikter er en udfordring på flere af kommunens skoler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 3. november 2015.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation