Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Genudmelding af ny støtteordning til unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol (exitstøtte)

Genudmelding af ny støtteordning til unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol (exitstøtte)

Formålet med puljen er, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får en kvalificeret støtte i overgangen fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Som led i National handlingsplan fra 2016 om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol har regeringen og de øvrige satspuljepartier har afsat 73,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Som led heri skal der etableres en støtteordning til unge i forbindelse med flytning fra et sikkert opholdssted til indflytning i egen bolig. Formålet er, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får en kvalificeret støtte i overgangen fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Der er afsat i alt 1, 8 mio. kr. i perioden 2019-2020 til nærværende projekt, hvoraf 1 mio. kr. er til uddannelse af fagprofessionelle.

I denne pulje afsættes 1 mio. kr. til etablering af en støtteordning med uddannelse af fagprofessionelle mentorer med faglig viden om bl.a. æresrelaterede konflikter, vold og traumer. De fagprofessionelle mentorer skal støtte borgere i diverse udfordringer i overgangen fra opholdssted til egen bolig, og i at opbygge et nyt socialt netværk efter evt. brud med familie og tidligere omgangskreds. I tilfælde, hvor borgeren ønsker det, og hvor sikkerhedssituationen tillader det, kan de fagprofessionelle også varetage kontakten til familie og venner.

Der er endvidere tilkoblet en ekstern evaluator, der skal måle effekten af indsatsen.

Der tages forbehold for genudmelding af puljen, hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke modtager tilstrækkeligt med ansøgninger eller ansøger ikke er tilstrækkeligt kvalificeret.

Ansøgerkreds

Ansøgere til puljen er kommuner i samarbejde med specialiserede døgninstitutioner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er onsdag den 8. april 2019. 

Hent ansøgningsvejledning

Sidst opdateret 10.04.2019
Navigation