Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Modelprojekt for håndtering af traumatiserede flygtninge

Modelprojekt for håndtering af traumatiserede flygtninge

Puljen på 8 mio. kr. udmøntes til kommuner, der ønsker at indgå i et modelprojekt om tilbud til traumatiserede flygtninge.

Gruppen af traumatiserede flygtninge i Danmark er en meget differentieret gruppe, der både består af nyankomne flygtninge og af flygtningefamilier, der har boet i Danmark i mange år. Det anslås, at der i Danmark findes mellem 30.000 og 45.000 flygtninge, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge. Kun ca. 21 pct. af landets kommuner har retningslinjer eller en fast procedure for at afdække traumer hos nyankomne flygtninge.

”Jeg håber, at dette projekt vil bidrage positivt til måden at arbejde med traumatiserede flygtninge på. En del af den store flygtningestrøm består af mennesker, som har meget barske oplevelser med i bagagen. Hvis disse flygtninge skal på fode og med tiden skal kunne integreres i det danske samfund, har vi brug for en fælles viden om, hvordan de skal hjælpes. En udbredelse af best practise er til gavn for både familierne og for den måde, vi bruger ressourcerne på,” siger Inger Støjberg, integrations-, udlændinge- og boligminister.

En del af de flygtningefamilier, der har levet i Danmark i en årrække, lider af uopdagede traumer. Uopdagede traumer kan ofte tolkes som ’kulturelle’ reaktioner på asylforhold eller kategoriseres under psykiske lidelser som angst og depression.

Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundære) traumer, hvilket kan påvirke deres skolegang negativt. Derudover kan uopdaget traumatisering og sekundær traumatisering medføre risiko for brug af rusmidler og/eller begyndende kriminalitet – blandt andet er sekundært traumatiserede unge overrepræsenteret på sikrede institutioner og i fængsler. Derudover ses det, at nogle af de unge, der rejser til konfliktområder og deltager i militante miljøer, har traumatiserede forældre.

Om projektet

Modelprojektet tilbyder et koncept, hvor deltagerkommunerne får:

  • Redskaber til at opspore og identificere borgere, der lider af traumer
  • Mulighed for at varetage behandlingen af traumatiserede borgere i kommunens eget regi
  • Undervisning i brugen af FIT - det evidensbaserede evaluerings- og dialogredskab Feedback Informed Treatment
  • Tilbud om implementering af en tværfaglig samarbejdsmodel på myndighedsområdet, der kan understøtte en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger

Der skal udvælges fire kommuner, som ønsker at afprøve elementerne i modelprojektet.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til informationsmøder, hvor interesserede kommuner har mulighed for at stille spørgsmål til modelprojektet.

Der afholdes to informationsmøder på følgende datoer:

  • 3. november 2015 i København kl. 10-11.30, Deloittehuset Weidekampsgade 6 2300 København S
  • 10. november 2015 i Århus kl. 10-11.30, City Tower Værkmestergade 2, 18.-21. etage 8000 Aarhus

Har din kommune interesse for modelprojektet og ønsker at deltage i et af informationsmøderne, så send en mail til [email protected]

Svar udbedes inden den 1. november 2015 for deltagelse i mødet i København og inden den 8. november for deltagelse i mødet i Århus. Skriv hvilket af de to møder du ønsker at deltage i.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner. Kommunerne kan vælge at inddrage private og/eller frivillige aktører i opgaveløsningerne indenfor projektet, men det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for målopfyldelsen af projektet.

Deltagerkommunen forventes at have en større andel af udsatte familier med flygtningebaggrund bosiddende i kommunen, således at der som minimum løbende vil være ca. 15-20 borgere med flygtningebaggrund omfattet af modelprojektet pr. kommune.

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der med initiativet 'Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier' igangsat et udviklingsprojekt, der skal styrke arbejdet for og med traumatiserede flygtningefamilier og sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og virkningsfuld indsats.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 24. november 2015.

Hent kommunevejledning (Word) (nyt vindue)

Hent bilag (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation