Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Mobilisering af civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

Mobilisering af civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

Understøttelse af foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer.

Puljen skal understøtte konkrete foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer, som samtidig gennem uddannelsesforløb vil få styrket deres kapacitet og kompetencer til at indgå som strategiske og relevante samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde mod radikalisering og ekstremisme.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, er det besluttet at styrke mobiliseringen af civilsamfundet som led i at forebygge ekstremistiske miljøers negative indflydelse.

Der er afsat 1,3 mio. kr. i nærværende ansøgningspulje til at støtte konkrete foreningsaktiviteter blandt civilsamfundsforeninger, der oplever en bekymring for og/eller problemer med radikalisering og ekstremisme i lokalområdet.

Samtidig forpligtes foreningerne til at gennemføre et intensivt uddannelses- og rådgivningsforløb, der faciliteres og finansieres via en ekstern leverandør. Forløbet skal styrke foreningernes kompetencer, viden og metoder i samarbejde med den eksterne leverandør. Foreningerne skal samtidigt udvikle og implementere målrettede indsatser, som finansieres af midler fra nærværende pulje. Formålet er, at foreningerne skal kunne rumme og skabe positive og konstruktive fællesskaber og alternativer for unge i risiko for radikalisering og ekstremistisk adfærd, holdning og retorik.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 25. november 2015.

Hent vejledning (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation