Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Genudmelding - Pulje til styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i grundskolen

Genudmelding - Pulje til styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i grundskolen

Indsatsen har til formål at etablere en vejlederfunktion på udvalgte grundskoler, der skal kunne identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Med indsatsen udvides de i forvejen etablerede vejlederfunktioner med særlig viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der blev etableret som følge af National strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012, til at omfatte endnu 10 grundskoler i to udvalgte kommuner.

Gennem opkvalificering og efteruddannelse skal grundskolevejledere blive i stand til at identificere unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter og desuden rådgive og vejlede lærere og øvrige fagpersoner i berøring med de unge i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til æresrelaterede konflikter.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vil stå for udviklingen og afholdelsen af kursusforløb for udvalgte medarbejdere tilknyttet de enkelte skoler, sammensætning af undervisningsmateriale til kurserne samt etableringen af et netværk mellem de udvalgte medarbejdere.

Der genudmeldes 0,5 mio. kr. til initiativet.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsfristen er fredag den 27. oktober 2017

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation