Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere, der kan få konkret viden og færdigheder til at arbejde som mentorer og/eller forældrecoaches som led i at styrke den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Formålet med uddannelserne er, at kommunerne får mulighed for at anvende mentorer og forældrecoaches med særlige kompetencer til

  1. at hjælpe personer, navnlig unge, som vurderes at være i risiko for radikalisering eller at have tilknytning til ekstremistiske miljøer med at holde sig fri af disse former for risikoadfærd
  2. at bidrage til, at forældre til unge i risiko bliver positive ressourcer, der kan hjælpe de unge til at holde sig fri af ekstremisme og anden risikoadfærd.

Styrelsen tilbyder de kommuner, som får tilsagn om deltagelse i uddannelserne:

  • Et 6-dages grundkursus for medarbejdere, der skal arbejde som mentorer og forældrecoaches
  • At deltage i efterfølgende kurser (overbygningsmoduler) i perioden 2016-2018, så mentorer og forældrecoaches opnår den nyeste specialviden på området
  • At deltage og mødes i et landsdækkende netværk for erfaringsudveksling og faglig sparring

De kommuner, som får tilsagn om at deltage i uddannelsen, forpligter sig til:

  • At bidrage til et landsdækkende korps af uddannede mentorer og forældrecoaches, som oprettes i forlængelse af uddannelserne
  • At efterleve en række metodiske krav og krav til resultatdokumentation i forbindelse med indsatserne

Hvem kan søge

Kommuner og sammenslutninger af kommuner og/eller politi (for eksempel de regionale SSP-netværk/info-huse, som arbejder for at forebygge ekstremisme og radikalisering) kan ansøge om deltagelse på uddannelserne.

Baggrund

Uddannelserne er finansieret fra satspuljen for 2012 og skal skabe sammenhæng til de nye, fremadrettede initiativer i satspuljeaftalen for 2015 om styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 25. november 2015.

Hent ansøgningsvejledning (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation