Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Match mellem frivillige mentorer og flygtninge i kommunen skal styrke flygtninges beskæftigelse

Match mellem frivillige mentorer og flygtninge i kommunen skal styrke flygtninges beskæftigelse

Puljen skal som en del af virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration" bidrage til at styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommuner med henblik på at rekruttere frivillige mentorer via foreningslivet, som gennem projektet vil blive uddannet til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Baggrund

Virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”, som blev indgået mellem regeringen og repræsentanter fra virksomheder, kommuner og de frivillige foreninger på regeringens topmøde om integration på Marienborg i september 2015, skal medvirke til at få flygtninge i arbejde.

Under topmødet blev det tydeliggjort, at for at styrke beskæftigelsen blandt flygtninge, er der behov for en fokuseret og samlet indsats, der går på tværs af kommuner, virksomheder og andre aktører, heriblandt civilsamfundet og frivillige kræfter. Og netop civilsamfundet og de frivillige kan spille en afgørende rolle ved at støtte den enkelte flygtning i at komme tættere på det danske arbejdsmarked. 

Puljens formål

Der skal udvælges fire kommuner, som i samarbejde med lokale frivillige foreninger rekrutterer frivillige, der skal uddannes til integrationsmentorer, som skal støtte den enkelte flygtning med henblik på at bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet eller, hvis vedkommende er i virksomhedsforløb, at støtte op om, at dette gennemføres med størst muligt udbytte.

Desuden forventes det, at kommunen med de afsatte midler skal drifte og støtte mentortilbuddet, og kommunen vil i denne sammenhæng få tilbudt opkvalificering af to medarbejdere pr. kommune, som vil blive klædt på til at drive mentorindsatsen, herunder at stå for sparring og match.

Hvem kan søge

Der er afsat 1,4 mio. kr. i en ansøgningspulje, som kan søges af kommuner, gerne i samarbejde med frivillige foreninger, som ønsker at inddrage frivillige mentorer i den beskæftigelsesrettede indsats for en række nyankomne flygtninge, hvor 1:1 støtte kan være afgørende for at få tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 25. november 2016.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation