Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Støtte til en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner.

Ledighedstallene viser, at kommunerne i dag har udfordringer med at få flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse og dermed har behov for at styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 har partierne bag aftalen derfor besluttet at afsætte 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”.

Heraf er der afsat 30 mio. kr. i den udmeldte ansøgningspulje, hvorfra kommunerne nu kan søge om midler til at frikøbe medarbejdere. Endvidere vil kommunerne som led i initiativet modtage proces- og konsulentstøtte med henblik på at gennemføre et udviklingsforløb for at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Dette gælder både i forhold til kommunernes organisering af indsatsen, herunder på tværs af fagområder, samt den kommunale tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Hvem kan søge

Alle landets kommuner kan ansøge. Det forventes, at der blandt de indkomne ansøgninger vil blive indgået aftale med de 12-14 kommuner, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration vurderer, har de største udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2016.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation