Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Forebyggelse af radikalisering gennem etablering af national hotline

Forebyggelse af radikalisering gennem etablering af national hotline

En ny national hotline skal tilbyde hjælp og vejledning til forældre, pårørende og andre, der er bekymrede for at et barn, ung eller voksen er i risiko for radikalisering eller allerede er en del af et ekstremistisk miljø. Ansøgere til puljen kan søge nu.

Formålet med puljen er at etablere og drive en national hotline, som forældre, pårørende og andre kan kontakte, hvis de er bekymrede for, at deres barn eller pårørende er i risiko for radikalisering, har tilknytning til et ekstremistisk miljø eller påtænker at udrejse til en konfliktzone i udlandet. Ved ekstremistiske miljøer forstås alle former for politisk og religiøs ekstremisme, fx højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstremistiske islamistiske miljøer.

Hotlinen skal etableres og drives i tilknytning til et af de eksisterende regionale netværk/infohuse om radikalisering og ekstremisme, som er etableret i landets politikredse. Formålet hermed er at sikre forankring i et fungerende professionelt fagligt miljø, hvor der er særlig viden om radikalisering og ekstremisme og erfaring med håndtering af konkrete sager herom.

Hotlinen skal tilbyde umiddelbar rådgivning og samtidig oplyse borgere, der henvender sig, om, hvor og hvordan, der er mulighed for at få yderligere hjælp og støtte i deres lokalområde. Det kan for eksempel ske ved at henvise til lokale SSP-ressourcepersoner med viden og erfaring i forhold til forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme. Det kan være i kommunen, i det regionale SSP-netværk/infohus, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering eller blandt civile aktører afhængig af den konkrete sag.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er de regionale netværk/info-huse, herunder SSP-netværk og andre myndigheds-samarbejder, som arbejder for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Baggrund

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, er der afsat 2,4 mio. kr. i perioden 2015-2018 til etablering og drift af en national hotline.

Midlerne fordeler sig med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 2. november 2015.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation