Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Etablering af overgangspladser i Jylland til unge voksne, der er flygtet fra familien på grund af alvorlige æresrelaterede konflikter

Etablering af overgangspladser i Jylland til unge voksne, der er flygtet fra familien på grund af alvorlige æresrelaterede konflikter

Der skal etableres minimum fem overgangspladser lokaliseret i Jylland. Til overgangspladserne skal tilknyttes pædagogisk støtte og botræning samt vejledning fra socialrådgiver

Tilbuddet skal forberede den unge på en selvstændig tilværelse i egen bolig, være behjælpelig med at finde en passende bolig til den unge efter endt ophold i overgangstilbuddet, samt samarbejde med den kommune, der har myndighedsansvaret for den unge over 18 år.

Opholdet på overgangstilbuddet skal maksimalt have en varighed på op til et år.

Der skal ved placeringen af overgangstilbuddet tages hensyn til de unges sikkerhed.

Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 til etablering af minimum fem overgangspladser til unge voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter. Beløbet skal dække udgifter til etablering og nettoudgifter ved drift af tilbuddet i 2018-2020.

Ansøgningsfristen er den 16. april 2018.

Hent puljevejledning

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af midlertidige boformer, der er etableret efter § 109 eller § 110 i serviceloven.

Ansøgerne skal etablere et landsdækkende tilbud til målgruppen, og skal således tage imod unge fra hele landet, der opholder sig på et § 109 eller § 110-tilbud forud for overgangstilbuddet. Ansøger kan vælge at søge hele eller dele af bevillingen, og kan supplere budgettet i form af medfinansiering.

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation