Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Etablering af lokale dialogindsatser som led i det nationale Dialogkorps

Etablering af lokale dialogindsatser som led i det nationale Dialogkorps

Dialog mellem unge skal styrke de unges personlige frihed og aktive medborgerskab.

Formålet med puljen er at støtte etablering og drift af kommunale afdelinger af Dialogkorpset. Korpset er landsdækkende og består af unge i alderen 18 til 35 år, som skal skabe debat blandt andre unge om emner af betydning for deres udvikling, selvstændighed og tilknytning til samfundets fællesskaber.

Indsatsen tager udgangspunkt i, at nogle unge tiltrækkes af forsimplede verdensbilleder og kan udvikle en intolerant adfærd og retorik over for andre, og at nogle unge udsættes for eller selv udøver socialt pres. I begge tilfælde kan det udfordre såvel den enkelte unges selvstændighed, trivsel og udvikling som trygheden og trivslen i de familier, lokalmiljøer, skoler, klubber m.v., hvor de unge færdes.

De kommunale afdelinger af Dialogkorpset skal dels servicere kommunens egne borgere, dels fungere som en del af det nationale korps, der udbyder dialogforløb til skoler, foreninger m.v. i landets øvrige kommuner.

I forlængelse af puljen tilbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration endvidere uddannelses- og netværksaktiviteter på tværs af de deltagende kommuner.

Initiativet tager afsæt i ung-til-ung metoden, som er en pædagogisk formidlingsmetode, der ofte anvendes i forebyggelsesøjemed i såvel udlandet som i Danmark, og er den proces, der opstår, når unge diskuterer et budskab eller en problemstilling, de selv synes er vigtig, med andre unge.

Hvem kan søge

Kommuner med de nævnte udfordringer blandt unge, herunder både kommuner med og uden erfaring med ung-til-ung dialog, opfordres til at søge puljen.  

Baggrund

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, er der afsat 1,4 mio. kr. i perioden 2015-2018. Midlerne skal finansiere udgifterne til honorarer, transport, formidlingsindsats, medfinansiering af løn m.v. i forbindelse med etablering af lokale afdelinger af Dialogkorpset. Endvidere er indsatsen et led i regeringens indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter, hvorved der sker medfinansiering af en række aktiviteter uden for rammerne af denne pulje.

Midlerne fordeler sig med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016, 0,3 i 2017 0,2, i 2018.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 3. december 2015.

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19.03.2019
Navigation