Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,1 mio. kr. i 2019 og udmøntes med 1,05 mio. kr. i første ansøgningsrunde og 1,05 mio. kr. i anden ansøgningsrunde.

Formålet med puljen er at styrke implementeringen af danskuddannelsesloven og dens målsætninger gennem styrkede medarbejderkompetencer i forhold til danskundervisningen og danskprøverne.

I 2019 er hovedprioriteterne for efteruddannelsen en styrkelse af kvaliteten i den beskæftigelsesrettede danskundervisning for alle kursistgrupper, herunder øget mundtlighed i danskuddannelserne, og særligt på begyndermodulerne.

Ansøgningsfrist

  1. ansøgningsrunde - fristen var 10. december 2018
  2. ansøgningsrunde - 1. maj 2019.

Ansøgerne kan forvente svar senest 2 måneder efter fristens udløb.

Hvem kan søge

Der kan ydes tilskud til medarbejdere ved danskuddannelser.

Kredsen af ansøgere er kommuner og sprogcentre og øvrige udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Et sprogcenter skal have en driftsaftale med kommunen for at kunne søge puljen. 

Ansøgningskriterier fremgår af puljevejledningen. Der kan løbende ansøges om midler, men ansøgningerne bliver samlet behandlet efter ansøgningsfristernes udløb.

Der anvendes vejledende priser for efteruddannelseskurser. I særlige tilfælde kan højere takster finde anvendelse, hvis det skønnes rimeligt i forhold til behovet for specielt tilrettelagte kursusforløb. Taksterne er fastsat med baggrund i undervisernes honorar, lokaler, administration, minimumskrav til antal kursister og lektioner m.v.

Hent puljevejledning (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Se Bekendtgørelse af lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til Susanne Hvidtfeldt fra Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration på .

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi, Kontrol og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til

Sidst opdateret 15.03.2019
Navigation