Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Etablering af kommunalt forankrede koordinerede sikkerhedskonsulenter

Etablering af kommunalt forankrede koordinerede sikkerhedskonsulenter

Med denne pulje har kommunerne mulighed for at ansøge om støtte til deltagelse i etablering og drift af en sikkerhedskonsulentordning i Region Nordjylland.

Ordningen er en del af den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016). Puljen skal bidrage til, at kommuner og borgere udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter får kvalificeret rådgivning i forhold til sikkerhedsskabelse. Erfaringer viser, at det kan være svært for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol at varetage deres egen sikkerhed. Sikkerhedskonsulenternes opgave er derfor at hjælpe disse personer, så risikoen for at blive opsøgt, chikaneret, truet med vold og repressalier mv. mindskes.

Puljen er tidligere udmeldt med det formål at etablere sikkerhedskonsulenter i fem kommuner (én i hver region). Ved den tidligere udmelding blev der etableret en sikkerhedskonsulentfunktion i fire af de fem regioner, nemlig Region Midtjylland (forankret i Aarhus Kommune), Region Syddanmark (forankret i Odense Kommune), Region Sjælland (forankret i Odense Kommune) og Region Hovedstaden (forankret i Københavns Kommune).

Nærværende pulje har til formål at etablere en sikkerhedskonsulentfunktion der dækker Region Nordjylland, så ordningen fuldendes, og borgere og fagpersoner i Region Nordjylland opnår lige adgang til at modtage rådgivning om sikkerhedsskabelse i sager om æresrelaterede konflikter. 

Sikkerhedskonsulenterne forankres i kommunerne, men skal kunne fungere på tværs af kommunerne, da borgerne af sikkerhedshensyn ofte flytter på tværs af kommunegrænser.  Puljen skal derfor medvirke til, at borgerne undgår de sikkerhedsbrister, der kan opstå i disse situationer. Sikkerhedskonsulenterne skal være behjælpelige med at sikre samlede og kontinuerlige forløb for den enkelte, indtil borgeren igen er i stand til at skabe sig en selvstændig tilværelse.

Der udmøntes 2,0 mio.kr. i nærværende ansøgningspulje.

Ansøgerkreds

Initiativet er rettet kommunerne

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 9. november 2018

Hent puljevejledning (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation