Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Mentor- og pårørende/ forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme

Mentor- og pårørende/ forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme

Uddannelse til kommunale medarbejdere skal forebygge ekstremisme blandt udsatte borgere med behov for støtte

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme ønsker at udbygge det landsdækkende korps af mentorer og pårørende/ forældrecoaches, og udbyder derfor igen uddannelsen målrettet kommuner, som vil arbejde med mentorindsatser og pårørende/ forældrecoaching i relation til personer, der er i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv, færdes i ekstremistiske miljøer eller viser bekymringstegn på involvering i ekstremisme og deres forældre eller andre nære pårørende.

Der udbydes således en grunduddannelse som mentor og pårørende/ forældrecoach samt som koordinatorer, for kommunalt ansatte medarbejdere, med en socialfaglig baggrund og som udfører målrettet relationsarbejde over for borgere over og under 18 år i risiko for ekstremisme.

Der er tale om et uddannelsesforløb på seks dage, fordelt på tre gange to dage med overnatning. På uddannelsen lærer mentorer og pårørende/ forældrecoaches at anvende metoden ”Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer” i indsatsen for personer i målgruppen.

29 kommuner over hele landet udgør i dag det landsdækkende korps, som arbejder for at forebygge ekstremisme. Korpset består af ca. 165 medarbejdere, som arbejder i regi af det socialfaglige område, jobcentre, klubber, SSP-samarbejdet mv.

Mentorer indgår i et kortere eller længerevarende mentorforløb med personer, der færdes i ekstremistiske miljøer eller viser bekymringstegn på involvering i ekstremisme. Dette med et forebyggende sigte, herunder forebyggelse af recidiv. Pårørende/ forældrecoaches har forløb med pårørende og/ eller forældre i at støtte deres børn i at holde sig fri af ekstremisme.

Korpset er etableret af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, der tilbyder uddannelsen, og støtter op om indsatsen med sparring, supervision og løbende opkvalificering.

Metoden er beskrevet i metodemanualen: 

http://uim.dk/publikationer/mentorindsats-foraeldrecoaching-og-parorendenetvaerk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 20. september 2019

Hent ansøgningsskema

Hent vejledning til ansøgningspuljen

Sidst opdateret 29.07.2019
Navigation