Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Ansøgning om deltagelse i mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Ansøgning om deltagelse i mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Formålet med uddannelserne og etableringen af de nationale korps er, at kommunerne får mulighed for at anvende mentorer og forældrecoaches med særlige kompetencer til at forebygge og støtte personer med risiko for ekstremisme og radikalisering.

Initiativet er finansieret af satspuljeaftalen for 2015 om styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme og følger op på en række hidtidige indsatser vedrørende mentorer og forældrecoaches.

Uddannelserne skal styrke kommunernes indsats overfor ekstremisme og radikalisering ved at støtte personer, som vurderes at være i risiko for radikalisering eller at have tilknytning til ekstremistiske miljøer samt at bidrage til, at forældre og pårørende til unge med disse former for risikoadfærd opnår kompetencer til at støtte de unge i at gøre sig fri af ekstremisme og anden risikoadfærd.

Ansøgerkreds

Kommuner og sammenslutninger af kommuner og/eller politi (for eksempel de regionale SSP-netværk / info-huse, som arbejder for at forebygge ekstremisme og radikalisering) kan ansøge om deltagelse på uddannelserne.

Da de nævnte sammenslutninger har karakter af samarbejdsfora, snarere end egentlige institutioner, forudsættes det dog, at kommunerne står som ansvarlige for ansøgningerne. I tilfælde, hvor en sammenslutning af kommuner m.v. ansøger om deltagelse i uddannelserne, vil det være alle de kommuner, som deltager, som også påtager sig de forpligtelser, som er beskrevet i vejledningen.

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsskema/dokumentation skal udfyldes og indsendes Styrelsen for International Rekruttering og Integration via e-mailadressen [email protected], mærket: Ansøgning om deltagelse i mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering, senest onsdag den 27. september 2017, kl. 10.00.

Hent puljevejledning

Sidst opdateret 27.03.2019
Navigation