Forside » SIRI » Puljer » Aktuelle puljer » Opkvalificering af medarbejdere, som støtter personer med traumer

Opkvalificering af medarbejdere, som støtter personer med traumer

Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde, fordi hverdagen kan være begrænset af traumer. Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i et projekt, der tilbyder gratis uddannelse af 4-6 jobcentermedarbejdere i en metode til at reducere traumesymptomer samt opspore symptomer på traumer.

Puljens overordnede formål er, at medarbejdere på landets jobcentre bliver i stand til at arbejde systematisk og struktureret med opsporing og identifikation af borgere med traumesymptomer. På den baggrund kan kommunen tilbyde et traumereducerende forløb til flygtninge, der står uden for arbejdsmarkedet. Forventningen er, at en reduktion i traumesymptomerne bidrager til at bringe borgerne tættere op arbejdsmarkedet og nærmere målet om selvforsørgelse.

Om projektet
Projektet tilbyder et koncept, hvor deltagerkommunerne får:
- Uddannelse af 4-6 udvalgte medarbejdere i en metode til traumereducerende forløb og øget hverdagsmestring
- Opstartsmøde mellem kommune og styrelsen med fokus på at tilrettelægge arbejdsgange og metoder til opsporing af traumeramte flygtninge.
- Tilbud om tværfagligt samarbejde med SIRI i form af implementeringsstøtte og hjælp til at identificere relevante samarbejdspartnere i kommunen.
- Deltagelse i et tværkommunalt netværk, hvor deltagerkommunerne kan hente inspiration fra hinanden samt dele viden og erfaringer.

Projektperiode:
Projektet løber fra januar 2021 til januar 2023.

Ansøgerkreds:
Ansøgere til kurset er kommuner. Uddannelsen er primært henvendt til kommunale jobcentermedarbejdere.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2020.

Hent puljevejledning (pdf) (åbnes i nyt vindue)

Hent ansøgningsskema (word) (åbnes i nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til specialkonsulent Rikke Winkler på riwi@siri.dk 

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til [email protected]


Sidst opdateret 09.10.2020