Forside » SIRI » Puljer » Aktuelle puljer » Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Der kan søges om tilskud fra puljen i tilfælde, hvor Udenrigsministeriet eller en kommune får kontakt til en person over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af en æresrelateret konflikt og ikke selv har midler til at betale for hjemrejsen til Danmark.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan f.eks. være:

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse
  • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
  • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi den pågældende person i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære, f.eks. ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med familiens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte.

Tilskuddet gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter til hjemtransporten af den pågældende person.

Hent ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Hent vejledning til ansøgningen (Word) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af Udenrigsministeriet og kommuner.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelse nr. 103 af 20/01/2017.

Bekendtgørelse nr. 103 af 20. januar 2017

Sidst opdateret 04.03.2020