Forside » SIRI » Puljer » Aktuelle puljer » Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,2 mio. kr. i 2021 og udmøntes en gang i 2021 via to separate dele: Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.” Del 2: ”Støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.”

Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.”

De prioriterede temaer i 2021 skal i særlig grad bidrage til at sikre kvaliteten i danskuddannelserne, herunder at undervisningen tager udgangspunkt i kursistens dansksproglige forudsætninger og sprogbehov både generelt og i beskæftigelsessammenhænge. Se vejledningen for yderligere vedr. puljens del 1.

Del 2: ”Støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.”

Udviklingsprojekterne skal bidrage med ny faglig viden inden for undervisningen i dansk som andetsprog for voksne og skal endvidere udvikle et produkt, som kan understøtte danskundervisningen. Produktet skal efterfølgende formidles til lærere, ledere og vejledere mv. på danskuddannelserne gennem en efteruddannelsesaktivitet og endvidere gøres tilgængelig på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside. Formålet med denne formidling er at sikre, at udviklingsprojekter bliver til gavn for så mange undervisere som mulig, og at det dermed medvirker til en bred og samlet udvikling af området. Se vejledningen for yderligere vedr. puljens del 2.

Målgruppe og ansøgerkreds

Puljens primære målgruppe er udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder lærere, ledere og vejledere.

Kredsen af ansøgere er kommuner, udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. samt gældende for pulje 2 også universiteter og professionsskoler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for puljen (både del 1 og del 2) er d.17. maj. 2021.

Ansøgerne kan forvente svar senest 2 måneder efter fristens udløb.

Ansøgningskriterier fremgår af de to puljevejledninger (se link til de separate vejledninger herunder). Der kan indsendes ansøgninger løbende fra d.11.03.2021 og frem til d.17.05.2021, men ansøgningerne bliver samlet behandlet efter ansøgningsfristens udløb.

Hent puljevejledning 1 (pdf) (nyt vindue)

Hent puljevejledning (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema DEL 1 (Word) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema DEL 2 (Word) (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du ansøger via SIRIs ansøgningsportal her forefindes budgetskabelonen. 

Se Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på retsinformation.dk

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen skal rettes til [email protected] hos kontoret for Dansk og Beskæftigelse i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi og Tilskud i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Spørgsmål kan sendes til [email protected]

Sidst opdateret 16.04.2021