Aktuelle puljer

Her kan du finde en oversigt over aktuelle puljer på udlændinge- og integrationsområdet.

Kompensation for udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Læs mere

Opkvalificering i traumereducerende indsatser på beskæftigelsesområdet

Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde, fordi hverdagen kan være begrænset af traumer. Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i et projekt, der tilbyder gratis uddannelse af 4-6 jobcentermedarbejdere i en metode til at reducere traumesymptomer samt opspore symptomer på traumer.

Læs mere

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,2 mio. kr. i 2021 og udmøntes en gang i 2021 via to separate dele: Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.” Del 2: ”Støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.”

Læs mere

Sidst opdateret 09.03.2021