Kort om SIRI

Her kan du læse om styrelsens ansvarsområder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Opholdstilladelse

SIRI er - sammen med Udlændingestyrelsen - ansvarlig for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS, som skal have en opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark.

Læs mere om opholdstilladelse

Integration

SIRI understøtter integrationsindsatsen i kommunerne, fx hvad angår Integrationsgrunduddannelsen (igu), virksomhedspartnerskabet og bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge.

Læs mere om integration

Danskundervisning og prøver for udlændinge

SIRI er ansvarlig for danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven mv.

Læs mere om danskundervisning og prøver for udlændinge

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

SIRI koordinerer og rådgiver om indsatsen mod ekstremisme og radikalisering i samarbejde med myndigheder både i Danmark og udlandet.

Læs mere om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

SIRI rådgiver om at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol gennem bl.a. opkvalificering af fagfolk og holdningsbearbejdende og dialogskabende aktiviteter med unge og forældre.

Læs mere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Kontakt SIRI

Find SIRIs kontaktoplysninger

Kontrakter

SIRI indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år.

Se Mål- og resultatplan for SIRI 2020 (pdf) (nyt vindue)

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2018 udgør 90.000 kr.

Sidst opdateret 05.02.2020