Udsendelse af nyhedsbreve

SIRI indsamler og behandler personoplysninger for at kunne udsende nyheder og nyhedsbreve fra vores mailinglister og fra uim.dk.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at kunne udsende nyheder og/eller nyhedsbreve til registrerede abonnenter.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er abonnentens samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen, jf. § 6 i databeskyttelsesloven.

Oplysningerne der behandles

Vi behandler kontaktoplysningerne på den person, som abonnerer på nyheder og/eller nyhedsbreve i form af den e-mailadresse, der indtastes og fremsendes til SIRI. Derudover behandler vi oplysninger om, hvilke(t) abonnement(er) modtageren er tilmeldt samt dato og tidspunkt herfor. Oplysningerne bruges til at udsende nyhedsbrevene, og til at føre statistik over brugen, for bl.a. at videreudvikle og forbedre vores nyheder og nyhedsbreve.

Modtagere af personoplysninger

SIRI videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til Udlændinge- og Integrationsministeriets databehandlere. Vi anvender tjenesten Mailchimp til udsendelse af visse nyheder/nyhedsbreve fra uim.dk, og dine oplysninger behandles i den forbindelse i USA. Virksomheden anvender kommissionens standardkontraktsbestemmelser som overførselsgrundlag til USA. Andre nyhedsbreve bliver udsendt via interne mailinglister.

Opbevaring af dine oplysninger og retten til at trække samtykket tilbage

Personoplysningerne behandles, indtil det tidspunkt hvor abonnenten trækker sit samtykke tilbage, hvorefter oplysningerne slettes. Samtykket trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af de enkelte nyhedsbreve. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Sidst opdateret 17.03.2021